berapakah tajam pisau parang, tajamlah lagi mulut manusia

Maksud: Kata-kata seseorang itu lebih tajam daripada senjata

berkongsi