berapalah tajam pisau parang, tajamlah lagi mulut manusia

Maksud: Kata-kata orang lebih tajam daripada senjata

berkongsi