berbau dua

Maksud: Dikatakan kepada orang yang telah berbuat kesalahan secara sulit

berkongsi