berganti tikar

Maksud: Berkahwin dengan adik atau kakak atau saudara isteri yang telah meninggal dunia.