bergantung pada akar lapuk

Maksud: Mengharapkan pertolongan pada orang yang lemah

berkongsi