bergantung pada tali rapuh

Maksud: Mengharapkan pertolongan daripada orang dan lain-lain yang lemah

berkongsi