bergantung kepada rambut sehelai

Maksud: Dalam keadaan yang amat berbahaya

berkongsi