bergantung tiada bertali, bersalai tiada berapi

Maksud: Perempuan yang ditinggalkan oleh suami, belanja tiada diberikan tetapi tidak pula diceraikan

berkongsi