berkain tak cukup sebelit pinggang

Maksud: Sangat miskin

berkongsi