berkain tiga hasta

Maksud: Tiada cukup, serba tanggung