berkerat rotan

Maksud: Berpisah, memutuskan perhubungan

berkongsi