berkerbau seperempat ekor, berkandang sebagai orang

Maksud: Orang miskin yang berlagak seperti orang kaya