bermain air basah, bermain api letup, bermain pisau luka

Maksud: Tiap-tiap perbuatan atau pekerjaan ada akibatnya

berkongsi