berpaut sehasta tali

Maksud: Tidak dapat berbuat sesuatu dengan sesuka hati