berpecah belah

Maksud: Tidak bersatu-padu

berkongsi