berputar fikiran

Maksud: Berubah fikiran

berkongsi