bertakuk yang ditebang, yang bergaris yang dipahat

Maksud: Mengikut peraturan (adat, resam) yang lazim