bertikam lidah

Maksud: Berbantah atau bertengkar.

Contoh ayat: Ramlah bertikam lidah dengan Hazwani mengenai tugas mereka.

berkongsi