bertilam pasir

Maksud: Tidak mempunyai tempat tinggal (tidur di merata tempat)

berkongsi