bertitah lalu sembah berlaku

Maksud: Jika kita turut kehendak orang, kehendak kita pun akan diikutnya pula

berkongsi