besi baik tiada berkarat, budi baik tidak dilupakan

Maksud: Perbuatan yang baik itu tetap terpuji selamanya

berkongsi