bukit sama didaki, lurah sama dituruni

Maksud: Sepakat (seia sekata)

berkongsi