buruk dibuang dengan rundingan, baik ditarik dengan muafakat

Maksud: Segala masalah dapat diselesaikan apabila kedua-dua pihak bersedia untuk berunding atau bermesyuarat

berkongsi