buruk dikembang pada orang banyak, elok dipilih sama seorang

Maksud: Keburukan atau kerugian hendak dipertanggungkan bersama orang lain tetapi keuntungan diambil seorang diri

berkongsi