buruk siku

Maksud: Meminta barang yang telah diberikan.

Contoh ayat: Agus buruk siku kerana meminta semula motosikal buruk yang telah diberikan kepada adiknya.

berkongsi