cincang air

Maksud: Hubungan yang tidak dapat dipisahkan