dimakan mati emak, diluahkan mati bapa

Maksud: Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit, dalam keadaan serba salah

berkongsi