harga diri

Maksud: Maruah.

Contoh ayat: Harga diri mesti dijaga walau di mana pun kamu berada.

berkongsi