helang terbang mengawan, agas hendak mengawan juga

Maksud: Orang miskin mahu meniru kelakuan orang kaya

berkongsi