hendak bertanduk kepala dipahat

Maksud: Sanggup berhutang atau berbuat sesuatu yang dapat mendatangkan bencana kepada diri sendiri demi menunjukkan kemegahan