hilang kabus, teduh hujan

Maksud: Mendapat kesenangan setelah menderita kesusahan

berkongsi