hilang tentu rimbanya, mati tentu kuburnya

Maksud: Sesuatu perkara yang tentu kesudahannya

berkongsi