hilang tukul hilanglah pahat

Maksud: Tidak dapat berbuat sesuatu kalau tidak berteman

berkongsi