hinggap bak langau, titik bak hujan

Maksud: Perkara yang terjadi dengan tiba-tiba (kemalangan dan sebagainya)