hinggap mencengkam, terbang menumpu

Maksud: Jika merantau hendaklah mencari keluarga atau kawan kenalan sebagai tempat menumpang diri

berkongsi