hujan menimpa bumi

Maksud: Seseorang itu mesti tunduk kepada perintah pihak yang berkuasa

berkongsi