hujan panas permainan hari, senang susah permainan hidup

Maksud: Telah menjadi perkara biasa bahawa hidup manusia itu ada ketikanya senang dan ada ketikanya susah