hutang selilit pinggang

Maksud: Seseorang yang sangat banyak hutangnya

berkongsi