ikan dalam keroncong

Maksud: Sudah tertangkap atau terperangkap (tidak dapat ditolong lagi)

berkongsi