masa kecil teranja-anja, sudah besar terbawa-bawa, lalu tua berubah tidak

Maksud: Apa yang biasa dikerjakan semasa kecil susah dapat diubah kalau sudah tua

berkongsi