seperti biawak, masakan hilang kesatnya

Maksud: Orang yang rendah pekerti bahasanya pun kasar

berkongsi