inai tertepung, kuku tanggal

Maksud: Kerja telah siap tetapi faedahnya tidak didapatkan kerana berlaku sesuatu

berkongsi