jadi dinding lasak peti manian

Maksud: Orang yang menjadi harapan raja

berkongsi