jadi bumi langit

Maksud: Orang yang sangat diharapkan

berkongsi