jadi penghujung lidah

Maksud: Jadi jurubicara dalam sesuatu perundingan dan lain-lain

berkongsi