jangan buat kerbau tanduk panjang

Maksud: Jangan mencampuri perkara orang lain

berkongsi