jauh dapat ditunjuk, dekat dapat ditunjal

Maksud: Sesuatu yang diperkatakan dapat dibuktikan kebenarannya

berkongsi