kaki borak

Maksud: Orang yang sangat suka berbual.

berkongsi