karam di laut boleh ditimba, karam di hati bilakan sudah

Maksud: Kesedihan kerana kematian kekasih adalah lebih daripada kehilangan harta

berkongsi