ke mana hendak pergi layang-layang itu, talinya di tangan kita

Maksud: Orang yang lemah itu tidak akan lepas daripada hukuman orang yang berkuasa (orang yang berhutang itu tidak akan lari kalau jaminan ada pada kita)

berkongsi